Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ἡ σωτηρία τῆς Σπάρτης

λδ΄

Ἡ σωτηρία τῆς Σπάρτης

Κατέφθασε ἀπὸ Κόρινθο Φωκεὺς ὁ Ἀμεινίας,
ὁ στρατηγὸς τ' Ἀντίγονου μὲ ξένους μισταρκούς.
Κι’ ἀπὸ τὴν Κρήτη πρόφτασεν ὁ βασιληάς μας Ἄρευς,
μὲ δυὸ χιλιάδες στράτευμα, ὅλ' ἄντρες διαλεχτούς.
Ἀμῆτε οἱ γέροι σπίτια σας, γυναῖκες τραβηχτῆτε,
κι' ἡ Σπάρτη ν’ ἤθελε σωθῆ καὶ πλειὸν μὴ πολεμεῖτε.