Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Τὰ λόγια τοῦ Κινέα

λβ΄

Τὰ λόγια τοῦ Κινέα

Γοργοπερνοῦ οἱ δρακέλλενοι μετὰ καβαλλαρίας,
καὶ παραπίσω ἡ φάλαγγα μὲ τοὺς σαρισοφόρους.
Πύρρος ἐσύναξε στρατιὰ τὴν Ῥώμη νὰ πατήσῃ,
φέρνει μαζί του κι' Ἰνδικὰ θεριὰ νὰ τοὺς νικήσῃ.
Φέρνει συμμάχους Λευκανούς, Ταραντινούς, Σαυνῖτες,
τὰ λόγια τοῦ φιλόσοφου γιὰ καστροπολεμῖτες.