Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Εἰς Τήλεφον

μθ΄

Ἐπίγραμμα στὸν πολεμιστὴ Τήλεφον
ὁποὺ ἔπεσε στὴν μάχη τοῦ Καντὲς

Δὲν βρέθηκαν ἀκράνηδες νὰ πλέξουν μοιργιολόγιν,
μηδὲ παρθένες κι’ ἀδερφὲς νὰ νεκροτραγουδήσουν,
τὸ σιδερὸ κοντάρι σου, ἔρμο, θρηνολογοῦσεν.
«Ἀφέντη ἀκόμα μὲ βαστᾷς, σφιχτά, στ' ἄψυχο χέρι,
κι’ ὁ Χάρος στέκει, ἀναρωτᾷ π' ἀρνιέσαι νὰ μ' ἀφήσῃς:
Μὴν ἀγαπᾷ τὸ πολεμᾶν; Τὸ πλέκει μὲς στὸ γαῖμα;
Κι’ ἐγὼ τοῦ Χάρου ἀντίλεξα, κοφτὰ τοῦ ἀποκρίθην:
Δὲν ἀγαπᾷ τὸ πολεμᾶν, τὸ πλέκει μὲς στὸ γαῖμα,
μὸν ἀγαπᾷ τὴν λευτεριὰν καὶ τὸ ψηλὰ κεφάλι».