Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Λαοὶ τῆς θάλασσας

λζ΄

Λαοὶ τῆς θάλασσας

Κάτεργα δέκ' ἀρμάτωσα, γεράκια πελαγίσια,
μπάρκαρα καὶ κουρσάτορες, πειράτους γεμιτζῆδες
κι’ ἀπ' τὴν Λυκίαν ἀρμένιζα στῆς Αἴγυπτος τὰ μέρη.
Νὰ ποίσω κοῦρσα περισσά, νὰ φορτωθῶ λογάριν,
Αἰγύπτιους μ' Αἰγύπτιες νὰ βγάλω εἰς τὸ παζάριν,
στὰ ἔμμορφα τὰ Αἰγυπτόπουλα μαύρη σκλαβιὰ νὰ φέρω.