Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Τοῦ Ἰονίου ἀντίπερα

λστ΄

Τοῦ Ἰονίου ἀντίπερα

Ἡ αὐγοῦλα μόλις χάραξεν οἱ λαμνοκόποι ἐπᾶψαν,
τὰ βαθουλὰ καράβια μας στὸν ἄμμον πάνω ἀράξαν,
ἐφύσαγεν βοριᾶς γλυκός.
Σὰν ψηλωμένο ἀητόπουλο πρὸς τὴν στερηὰ κοιτάζει,
πριχοῦ τὰ πόδια νὰ βραχοῦν τ' ἀκόντιον τινάζει
ὁ βασιλέας Οἴνωτρος...