Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Τὰ ὅμοια

λε΄

Τὰ ὅμοια

Ἐδείπνα ὁ Νεοπτόλεμος, κρασόπινε κι' ἐγλέντα,
κι’ ἀπόδειπνό του ἐτρόχιζαν Ἰλλυρικὴ μαχαίρα.
Μὰ τοῦ καιροῦ ὁ γυρισμὸς τὰ ὅμοια θέλει φέρει,
ὁ Πύρρος ν' ἀδικοσφαχτῇ μ' Ἰλλυρικὸ μαχαίρι.