Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Ὁ θάνατος τοῦ Ὄπλακου

λα΄

Ὁ θάνατος τοῦ Ὄπλακου

Ὁ Ὄπλακος, γεῖς Φρεντανός, τὸν βασιληὰ τηράει,
τὸν ληόνταν ὕαιν' ἀκλουθᾷ καὶ κάμνει φαντασμένα.
Κεντᾷ τ' ἀλόγου τὰ πλευρά, βοριᾶς θρᾳκιὰς χυμάει,
δόξα πολέμου γύρευεν...