Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

Γιὰ τὴν χώρα τῶν Καρδούχων

μγ΄

Γιὰ τὴν χώρα τῶν Καρδούχων

Σ' ἀνατολὴ τὰ Ἐκβάτανα, στὴ δύσιν ἡ Λυδία,
Καρδούχων τ' ἄγρια τὰ βουνὰ εἰς τοῦ βοριᾶ τὰ μέρη,
ἐκεῖ ποὺ ἐστεῖλε ὁ βασιληὰς ἀρίφνητον ἀσκέρι,
κι’ ἀπὸ μυριάδες δώδεκα μήτε στρατιώτης φάνη.
Κινοῦν καὶ γοργοβαίνουσιν, ἀφήνουν πίσω ἁπλάδες,
νὰ πρωτοπιάσουν τὰ στενά, Καρδοῦχος μὴ τοὺς κόψῃ.