Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Ὁ βασιληὰς Λαβάρναςμζ΄

Ὁ βασιληὰς Λαβάρνας

Σὰν τὸ γεράκι πού ’θρεψεν φτεροῦγες τρανεμμένες,
κι’ ἀπ’ τὴν φωληὰ φτεροκοπᾷ στὰ πρῶτα του κυνήγια,
ὅμοια στὲς χῶρες χύθηκεν ὁ βασιληὰς Λαβάρνας.
Κι’ ὅλα τὰ κάστρα τὰ πατεῖ, τοὺς τόπους διαφεντεύει.
Τὴν Λάντα καὶ τὴν Χούσπινα, Λαζάρα, Πουρσουχάντα,
κι’ ἀκόμη τὴν Τουβάνουβα, τὴν Λοῦσνα, τὴν Νενάσσα.