Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Τῶν Μακεδνῶν ὁ ἄρχων

κη΄

Τῶν Μακεδνῶν ὁ ἄρχων

Περσέας προσγονάτισεν ἱκέτης στοὺς Καβείρους,
κι’ ἐφάνη ὀμπρός του ὁ Χάροντας μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι.
«Πότερον ῥῆγα θέλεις το, γιὰ ἥρωα νὰ περνοῦν σε;
Γιά στῶν βαρβάρων τὴν γιορτὴ στολίδι νὰ γυρνοῦν σε;»
«Νά τος, διαβαίνει, Πόπλιε, τῶν Μακεδνῶν ὁ ἄρχων,
ποὺ ἔφερ' ὄνομα βαρύ, βαρειὰν ἐκράτει ῥάβδον!»