Κυριακή, 13 Φεβρουαρίου 2011

Ἐλελεῦ


λελε

μβ΄

Δάσος πυκνό, κοντάρια μύρια ψώσαμε,
τ’ μφαλωτ σκουτάρια μας προτάξαμε.
Στόματα μύρια τ λελε κράξαμε,
τ θάῤῥετα τν Μήδων τρς κόπησαν.
Τ γόνατα λυγίζουν, ο χθρο πισωπατον,
ο Κρες πάνωθέ των, ρνεα πο διψον.