Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Εἰς ἀλήθειαν

κβ΄

Εἰς ἀλήθειαν

Πυργὸν ἐθεμελιώνασιν οἱ ψεῦτες μὲ ἀγῶνα,
γιὰ τείχη χτίζαν ψέμματα καὶ ψέμμα ἐβάλαν δῶμα.
Ἀλήθειαν ἀντιφύσηξε καὶ γκρεμοτσάκισέ τον,
ὡσὰν τὰ φύλλα εἰς τὸν σωρὸν ἀνεμοσκόρπισέ τον.
Γιατ' εἶναι ἀθάνατη θεά, στὸν χρόνο δὲν λυγίζει,
ἄσβεστη καίει ἡ φλόγα της καὶ ὅλα τὰ φωτίζει.