Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Μακεδόνων ἔθος

κε΄

Μακεδόνων ἔθος

Κάσσανδρος ἔνι κυνηγός, ἔνι καὶ ἀντρειωμένος,
μὰ σὲ θρονὶ καθίζουν τον σὰν τρώῃ στὰ γονικά του.
-Ἀφές με κύρη μ' νὰ γευτῶ κι' ἐγὼ κλινογερμένος.
-Ὑγιέ μ' κι’ ἂν εἶσαι κυνηγὸς κι’ ἂν εἶσαι ἀντρειωμένος,
σὰν κάπρο δὲν ἐσκότωσες, γεύεσαι καθισμένος.