Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Τὸ τέχνασμα

κδ΄

Τὸ τέχνασμα

Ὁ Δρωπίων τῶν Παιόνων μὲ συντρόφους γκαρδιακούς,
ἐκαρτέρευαν ν’ ἀγρέψουν βίσωνας Παιονικούς.
«Τὰ ξερόφυλλα λαδῶστε νὰ γλιστρᾷ ἡ κατηφοριά,
κι’ εἰς τὸ τέρμα κοῖλον νά ’χῃ, νά ’ναι τὸ πρεπὸ βαθιά.
Τὸ θεργιὸν γυροκυκλῶστε στὴν παγίδα νὰ στραφῇ,
μὲς στὸ κοῖλον νὰ γλιστρήσῃ, δίχως δίχτυ νὰ πιαστῇ».