Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Στὸν Ἀσσίναρον

λη΄

Στὸν Ἀσσίναρον

Στὸν ποταμὸν Ἀσσίναρον μέγα κακὸ ποὺ ἐγίνη,
οἱ Συρακοῦσοι μάντρωσαν τοὺς Ἀθηνηοὺς ὁμάδιν.
Κι’ ἀπὸ τὴν δίψα οἱ Ἀθηνηοὶ πόλεμον δὲν βαστοῦσι,
μὸν τ' ἄρματα χαμοβροντοῦν καὶ τὸ νερὸ ποθοῦσι.
Κι’ ἄλλος πίνει καὶ σφάζεται κι’ ἄλλος σφαγμένος πίνει,
κι’ ὁ ζωντανὸς μὲ τοῦ νεκροῦ τὸ γαῖμα ξεδιψάει.