Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Στὸν Κεντρίτη ποταμὸ

με΄

Στὸν Κεντρίτη ποταμὸ

Ὁ Χειρίσοφος, τῶν μπροστομάχων κύρης,
στέφανον φορεῖ, ἀπ' τ' ἄρματα γυμνώθη.
Τὰ ἄρματα κρατεῖ, μὲς στὸ ποτάμι μπαίνει,
στὰ δεξιά, ζερβὰ τὸν ἀκλουθοῦν συντρόφοι.
Περνοῦν τὸν ποταμό, περνοῦν οἱ ἀντρειωμένοι,
ὁμάδιν τραγουδοῦν καὶ τὸν παιᾶνα ψάλλουν.