Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ἀντροκάλιολγ΄

Ἀντροκάλιο

Οἱ Μολοσσοὶ κι’ οἱ Μακεδνοὶ σὲ πόλεμον ἐμπλέξαν,
τὸν πόλεμον δὲν τέλευαν καὶ νικητὴς δὲν ἦτον,
κι’ ὁ Πάνταυχος σέρνει φωνή, τοῦ Πύρρου ἀντροκάλιο.
«Βγὲς Πύρρε νὰ παλεύωμεν, τὴν χώρα ποιὸς νὰ πάρῃ.
Τὸ ξεύρω μπρὸς θὰ πεταχτῇς, ὁτί ’σαι παλληκάρι.
Κι’ ἔνι τοῦ βασιληᾶ τιμὴ τὸν πόλεμον νὰ λύνῃ,
γιὰ τοὺς πολλοὺς τὸ γαῖμα του στὴ μαύρη γῆς νὰ χύνῃ».