Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Φλογέρα τοῦ ὀνειράτου

ρλη΄

Φλογέρα τοῦ ὀνειράτου

Σπάν’ ἡ καρδιά, στὸ γαῖμ’ ἀτή της πνίγεται,
κοχλάζουν σωθικά, βαριοπλακώνουνται,
δάκρυ ἀναβρύζει κρύο σὰν τοὺς βαρδάρηδες,
τῶν ὀματιῶν, θολώνει, ἀντάρα στυγερή,
καὶ ἡ ψυχὴ παγώνει, τοῦ χιονιοῦ ἐρμιά,
κορμὶ ῥημάδι, πύργος κ’ ἐφαγώθηκεν,
καὶ ἡ θλίψις, δασοβοῦρκος, κατατρώγει το,
κ’ εἰς τ’ ἄντρο τοῦ μυαλοῦ τὸ σκότος ἄναστρον.
Ἱκέτης σου Ἥλιε, σῶσον καὶ ἐλέησον…
Κύπριδα μπρὸς στὰ πόδια σου ὀλοφύρομαι…
φλογέρα τοῦ ὀνειράτου, πάει, ἐσίγασες…
τραγούδι τοῦ ὀνειράτου, πάει, βουβάθηκες…

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Τριὰς ὁμοούσιος

ρλζ΄

Τριὰς ὁμοούσιος

Ἀλήθεια εἶσαι ἡ ἐμμορφιὰ καὶ σὺ Ἐμμορφιὰ ἡ ἀλήθεια,
κι’ ὦ Λευτεριὰ εἶσ’ ἐμμορφιὰ κι’ ὦ Λευτεριὰ εἶσ’ ἀλήθεια,
κι’ Ἀλήθεια εἶσαι ἡ λευτεριά, Μορφιὰ εἶσ’ ἐλευθερία.
Τρεῖς φαίνεστε, τρεῖς σᾶς καλοῦν, μιὰν ἔχετε οὐσία.
Τὲς τρεῖς κυράδες προσκυνῶ, στὴν δόξα σας ἀμώνω,
καὶ τὸ ἕνα σας τὸ πρόσωπο «Ἔρωτα» τὸ δηλώνω.