Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Τὸ τείχισμα τῆς Θήβας

ξδ΄

Τὸ τείχισμα τῆς Θήβας

Ἰδέτε πρωτομάστορες κι’ ἀδέλφι' ἀγαπημένα,
τῆς Θήβας θεμελιώνουσι τὸ μέγα καστροτείχι.
Ἀτός του ὁ Ζῆθος ξεκολλᾷ θεόρατα λιθάρια,
κι’ ὁ Ἀμφίων κρούει στὴ λύραν του γλυκόλαλο τραγούδι.
Κι’ ἀχὸς τοὺς λίθους, μαγικός, ἀράδα συνταιριάζει,
θεμελιοκαστροδένει τους δίχως ἀνθρώπου μόχθον!