Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ἀποχαιρετισμός...

οδ΄

Ἀποχαιρετισμὸς στὴν γατούλα
Τσιτσιφρίγκα

Δώδεκα χρόνους ἔζησες μικρὴ τριανταφυλλίτσα
κ' εὐώδιασες μὲ τ' ἄνθια σου τὴν ἄχαρη ζωή μας.
Μᾶς γέννησες πολλῶ λογιῶ μικρὲς τριανταφυλλίτσες
κ' ἐγίνη ὁ βιός μας ὁ ξερὸς περβόλι μυρωδάτο.
Εἴθε ὁ δαίμων ὁ καλὸς νὰ σὲ καλοτυχίσει,
κι ὡσότου ξανασμείξουμε δὲν σ' ἀπολησμονοῦμε.
Ὅ,τι ἔδεσεν ὁ ἔρωτας ὁ θάνατος δὲν λύνει.