Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Ὀδυσσεὺς καὶ πατρίδα

νζ΄

Ὀδυσσεὺς καὶ πατρίδα

Ἦτον ἡ νύχτα ὁλόφωτη, γιομᾶτο τὸ φεγγάριν
καὶ ὁ Δυσσέας γρύπναε στῆς νύμφης τὸ κλινάριν.
Δεξιά του στέκει ὁ ἔρωτας, παραζερβά του ὁ νόστος,
κι' οἱ δυό τους ἐκουβέντιαζαν κι’ ἀθθιβολὴν ἐσῦραν.
Τὴν νύμφη ὁ ἔρως παίνευε κι’ ὁ νόστος τὴν πατρίδα,
ψηλὲς τῆς νύμφης οἱ χαρές, ψηλότερα ἡ πατρίδα.