Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

Ἀκρίτα

ξστ΄

Ἀκρίτα

Ἀκρίτα μ’ ἔρθεν ἄνοιξις, ἐρθὲν τὸ καλοκαίριν,
κι’ ἀπὸ Μισίρι καὶ Σουριὰ μαζώνοντ’ Ἀραβίδες.
Μαζώνοντ’ ἀρματώνονται φουσσᾶτα νὰ συνάξουν,
νὰ ’ρθοῦν καὶ νὰ κουρσέψωσι τὴν χώρα τῶν Ῥωμαίων.
-Κι’ ἐμεῖς ἐδῶ θὲ νά ’μαστε, καλῶς τους νὰ κοπιάσουν.