Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Σ' ἕνα Σκυριανὸ ἀμπέλι

οβ΄

Σ' ἕνα Σκυριανὸ ἀμπέλι
τοῦ 1676

Πόσοι τὰ κόπια σβῆσαν τῆς ἄχαρης δουλειᾶς,
πόσοι δὲν ἀνιστόρησαν στὴν ἄκρη τῆς φωτιᾶς.
Πόσοι δὲν ἀγαπῆσαν στὲς βαρυχειμωνιές,
καὶ πόσοι χαροκόπησαν σὲ γλέντια καὶ γιορτές.
Βέβηλο τώρα χέρι, σὲ κόβει, πειρατῆ,
καὶ τὸ γλυκὸ κρασάκι σου ἄλλος δὲν θὰ χαρεῖ.
-Γιὰ μπέσα, τῶν κουρσάρω, τὶς χοῦφτες φτύσαμεν,
ἀμπέλια καὶ τζεκούρια, χώρια κρατήσαμεν.