Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011

Μαρδαΐτες

ξζ΄

Μαρδαΐτες

Τρέμουν οἱ ἀμηράδες, τρέμουν Σαρακηνοί,
τρέμουν τοὺς Μαρδαΐτες, τὸ χάλκινο καστρί.
«Ἀφέντη τῶν Ῥωμαίων γιὰ πάρε τους μακριά,
δώνω φαριὰ πενῆντα, χιλιάδες τρεῖς χρουσᾶ,
κι’ ὀχτὼ χιλιάδες δούλους τὸ ποὺ γυρνᾷ ἡ χρονιά».
«Ἀφέντη τῶν Ῥωμαίων δὲν τό ’καμες καλά,
τοὺς Μαρδαΐτες τράβηξες ’πὸ Ταῦρον καὶ Σουριά».