Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Εἰς μνήμην...


οε΄

Εἰς μνήμην τοῦ σκύλου
Ἕκτορος

Δὲν σὲ φοβοῦμαι Χάροντα, ποτὲς δὲν σὲ φοβήθην,
μὰ ψέμματα θὰ τό ’λεγα σκληρὸς ὅτι δὲν εἶσαι.
Ἀρρώστιες οἱ σαγίτες σου, κοντάρι σου ὁ πόνος,
σπαθί σου, τὸ φαρμακερόν, ὁ θάνατος ἀτός του.
Κι ἂν ὅλους πάρεις π’ ἀγαπῶ κι ὅσους θὲ ν’ ἀγαπήσω
δὲν σκιάζεις με πικρόχαρε τὸ ἀγαπᾶν νὰ πάψω.