Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2011

Πρωτεσίλαος καὶ Λαοδάμεια

νγ΄

Πρωτεσίλαος καὶ Λαοδάμεια

Παντέρμη ἡ Λαοδάμεια στὸν ἀργαλειὸν ὑφαίνει,
τὸν Πρωτεσίλαο ἀνιστορεῖ, τὸν Πρωτεσίλαο κλαίει,
κι’ ἀπὸ τὰ δάκρυα τ’ ἁλμυρὰ κι’ οἱ ἀθάνατοι λυγίσαν.
Τοῦ Πλούτωνα ἐμήνυσαν, στεῖλαν τοῦ κάτω κόσμου
κι’ ὁ Πλοῦτος λευτερώνει τον, νὰ τὸν στερναγκαλιάσῃ.
Κι’ ἡ κόρη δίχως κειὸν δὲν ζῇ καὶ τὸν νεκρὸ ἀκλουθάει,
νύφη νεκροπαντρεύεται στοῦ ᾍδη τὰ σεράγια.