Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Εἰς Μύλους


οα΄

Εἰς Μύλους

Ὁ Ὑψηλάντης στὰ δεξιά, στὴν μέσι ὁ Μακρυγιάννης,
ὁ Κωσταντήμπεης στὰ ζερβὰ μὲ τὸν Χατζημιχάλη,
κ’ ἡ ἀραπιὰ γιουρούσευεν σὰν κῦμα θεργιεμένον,
κι ἀπ’ τὴν φρηγάδα ὁπού ’βλεπεν ὁ Δεριγνὺς προστάζει:

«Λύσε φελούκα ναύκληρε καὶ ῥούμι νὰ φορτώσεις,
νὰ βγοῦμε νὰ κεράσωμεν τοὺς ἄξιους πολεμάρχους.
Καὶ σὺ γραμματικόπουλε εἰς τὴν Φραγκιὰ νὰ στείλεις,
νὰ μάθουνε τὸν πόλεμον ποὺ κάνουν οἱ ἀντρειωμένοι,
πῶς εἶν στὴ γῆς οἱ δυνατοὶ κι ὀρθοὶ οἱ γυμνωμένοι».