Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Εἰς Κωλιάδαν Ἀφροδίτην

νε΄

Εἰς Κωλιάδαν Ἀφροδίτην

Λεβεντονηὸν ἐπιάσασιν οἱ Τυρρηνοὶ κουρσάροι,
τὸν δέσαν χειροπόδαρα καὶ χάμαι τὸν ἐῤῥῖξαν.
Κρυφοθωροῦσε κι' ἔλειωνε τ' ἀφέντη ἡ θυγατέρα,
κρυφομιλεῖ τοῦ κύρη της, τὸν νηὸν ἐλευθερώνει.
Καὶ εἰς τὴν ἀγάπη ὁ νηὸς ναὸ τειχίζει, θεμελιώνει,
ποὺ σπάει τῶν σκλάβων τὰ δεσμὰ κι’ ἀφέντες ἁλυσώνει.