Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Παρηγοριὰ στὸν Θερσίτη


Παρηγορι στν Θερσίτη

οϚ΄

Μν κλαίγεσαι, Θερσίτη μου, κα μν πολυλυπσαι
πο σ’ δειρε μ τ αβδν βασιλης Δυσσέας
κι’ λοι μ’ σν γελάσασιν ο ρχοντογεννημένοι.
Κάποτε κα τ γένος σου στ’ ργος θ βασιλέψ.
Κα θά ’ναι ο δολοι ρχοντες κα ο ρχόντοι δολοι,
ο χαραμτες θά ’ναι ξοί, δασκάλ’ ο τιποτένιοι,
περίγελως τν κιότηδων τ’ τρομα παλληκάρια.