Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Στὸ πύρωμα τοῦ ἥλιου

πζ΄

Στὸ πύρωμα τοῦ ἥλιου

«Ἐρόϊδισεν ἡ ἀνατολὴ καὶ ξημερών' ἡ δύσις…»
κάποιος ξωμάχος τραγουδεῖ κι ὅλον μεράκι λέει…
…δύο φιδάκια ἀντάμωσαν μὲς στὸ ψιλὸ χορτάριν.
Φιλιοῦν, ἀνατυλίγονται κ' ἐρωτοπαιχνιδίζουν,
καὶ σὰν ἐρωτοπαίξανε σὲ ῥιζιμιὸ κοιμοῦνταν.
Κοιμοῦνταν τὰ κακόμοιρα κι ὁ ἥλιος πύρωνέ τα,
ξωμάχος διάβη μέσαγρα καὶ πετροβόλησέ τα.