Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Μιλινταπάνχα

πστ΄

Μιλινταπάνχα

Μαζώχθησαν οἱ Ἕλλενοι ἴσα μὲ πεντακόσιοι,
μαζώχθησαν κ' οἱ μοναχοὶ ἴσα μ' ὀχτὼ μυριάδες.
Κι ὁ βασιλέας Μένανδρος τὸν μοναχὸ ξετάζει,
κι ὁ μοναχὸς ποκρίνεται, τὸν βουδισμὸ ξηγᾶ του.
Κ' ἕνας ἀπὸ τοὺς στρατηγούς, ν' ἀπὸ τοὺς μεριδάρχες
παρέκει συλλογιότανε κ' ἤλεγεν ἀπὸ νοῦ του.

«Γίνετ' ὁ πέρφανος ἀητὸς νὰ διάγει στὸ κοτέτσιν;
Γίνετ' ὁ λιόντας τοῦ βουνοῦ γατούλα τῆς ἀγκάλης;
Τ' ἀσπρόδοντο λυκόπουλον κουτάβι τρομασμένο;
Μήτε κι ὁ νοῦς τοῦ Ἕλληνου θρησκεῖες ὑποφέρει.
Στὰ οὐράνια τ' ἁψηλὰ πετᾶ, πάνω στὰ ὄρη δρέμει,
κάτ' ἀπ' τὴν λάμψι τῶν ἀστρῶν τ' ἀδέρφια του φωνάζει».