Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Μηδὲν φοβερώτερον...


π΄

Μηδὲν φοβερώτερον καὶ δεινότερον
φάλαγγος Μακεδονικῆς

Φριχτοὶ μπροσταρομάχοι στέκουν δέκαρχοι,
στερνὴ ζυγιὰ φυλοῦσιν οἱ οὐραγοί.
Κι ἀνάμεσο λεβέντες δεκατέσσερεις
πό ’χουν λαφρὰ σκουτάρια, σάρισες μακρές,
ἀρματωσιὲς ποὺ σὰν τὸν ἥλιον λάμπουσιν.
Κι ἀπὸ τὸν πρῶτον λόγχες ἕξι φαίνονται
κ’ οἱ πίσω ψηλωμένες φράχτης τρομερός.
Μὲ βιὰν καὶ βῆμα ὁρμοῦσιν καὶ μ’ ἀλαλαγμὸ
κι ὁ γεῖς τὸν ἄλλον σπρώχνει καὶ ἀλίμονο...