Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Ἡλιοβασίλεμμα


λιοβασίλεμμα

Ϟα΄

Μέσα στ πλατανόδασος στριφτό ’ναι μονοπάτι·
κλνοι μεγάλοι σκιάζουν το, φύλλα ξερ σκεπον το
κα ες τν μέσιν στ στρατ δυ λογα περνον το.
Κι’ ες τό ’να πάνω τ’ λογον μι κόρη καθισμένη,
κι’ ες τ’ λλο πάνω τ’ λογον γες νης ρματωμένος.
Κι’ ο μαροι των περιπατον, μιλον νης κι’ κόρη,
κα πίσωθε ν’ λόχρυσος λιος βασιλεύει...