Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Ἀστερία

Ϟγ΄

Ἀστερία

Ἐξέβην ἀπ’ τὸ καπηλειὸν πολλὰ κρασοπιωμένος
κ’ εἰς τὸ στενὸ τ’ ἀντικρυνὸ πανώρια σμείγω ἑταίρα.
-Ἔλ’ Ἀστερία μετὰ μέ, γιὰ νὰ κλινογερθοῦμε,
νὰ ἐρωτοπολεμήσουμε ὣς νὰ ξημερωθοῦμε.
-Ἀπόψε ἂς φιλιώνουμε κι αὔριο μέραν εἶναι.
Κι ὁ πλιὸν τρανὸς πολεμιστὴς σὰν πιεῖ καὶ σὰν μεθύσει
ῥωτῶ σε, κύρη, δύνεται νὰ ἐρωτοκονταρίσει;