Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Ὁ κύρης τοῦ κόσμου

πγ΄

Ὁ κύρης τοῦ κόσμου

Αἰθίοπες καὶ Λίβυες καὶ Καρχηδόνιοι ἦρθαν,
καὶ Βρέττιοι καὶ Λευκανοὶ κ' οἱ Τυρρηνοὶ ἀντάμα,
καὶ Ἴβηρες πρωτόφαντοι καὶ Σκύθες τῆς Εὐρώπης,
καὶ οἱ πολεμικοὶ Κελτοὶ καὶ ἄλλοι πόσοι τόσοι...

...δὲν ἤφεραν τὸ φίλντισι, μηδὲ χρυσὸ κι ἀσήμιν,
μὸν ἤφεραν δῶρ' ἀκριβόν, παινέματα, στεφάνους,
κι ὅλοι κριτὴ τὸν ὅρισαν, ἔχθρες νὰ καταλύει.
-Καὶ τώρα μὲς στοὺς Ἕλληνες, παππού, ποιός εἶν ὁ μέγας;
-Τώρα, παιδί μου Ἀρχέλαε, εἶναι καιρὸς Ῥωμαίων.