Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Ὡσὰν τὴν Ἔχιδνα

Ϟζ΄

Ὡσὰν τὴν Ἔχιδνα

Ὡσὰν τὴν Ἔχιδνα, ἀπέθαντη νεράϊδα,
ποὺ κατοικεῖ σὲ κούφια γῆ, μὲς στοὺς Ἀρίμους,
τῶν τωρεσνῶν ἀνθρώπων οἱ ψυχὲς ὁμοιάζουν.
Πάνωθε ἄδολες, γλυκόλαλες παρθένες,
κάτωθε ὀφίδια τρομερὰ ποὺ σαρκοτρώγουν.
Μακάρι νά ’τον σ’ ἄλλους χρόνους νὰ γεννιόμουν.