Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Μέγας ἐπιτάφιος


Μέγας πιτάφιος

πδ΄

λέξανδρος ψυχομαχ κάτω στν Βαβυλῶνα
κι’ ο φίλοι γι στερν φορν ρθαν ν τόνε δοσι,
κι’ λοι καλ τ νιώσανε, δν εναι γι ν ζήσῃ.
Γες τν συντρόφων θάῤῥεψεν κα τν νεκρ ωτάει.
«ντίς σου ξν ν κυβερν το κόσμου τ καράβι,
λέξανδρε, ποιόν βούλεσαι κι’ ν λάχῃ κι’ ποθάνῃς;»
«Φίλοι, τν δυνατώτερον κι’ ν λάχῃ κι’ ποθάνω».
Κα πάλε δν μίλησεν, πάλε μεταμιλε τους.
«Βλέπω σπαθι ν σέρνωνται, μαχαίρι' κονισμένα,
κα μέγας πιτάφιος θέλει στηθῆ γι μένα».