Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Πτολεμαίου ἐνθύμησες
πβ΄ 

Πτολεμαίου ἐνθύμησες

Γλήγορα πὸ τὸ μαῦρον ἐξεπέζεψα,
τὸν ἄρχο Ἰνδὸ στὸ λόφον ἐκυνήγησα
κι ἄρχοντας ἀντρειώθη, πισωστράφηκεν.
Μὲ τὸ κοντάρι κρούγει, κούφιαν ἡ ῥιξιάν,
μὲ τὸ κοντάρι κρούγω πάνω εἰς τὸ μερί,
ὁρμὴ τοῦ καταλυῶ, θράσος καὶ δύναμι
κ' εὐθὺς χαμαὶ σωριάστη, ξαρματώνω τον...
σὰν μὲ τὸν Μεγαλέξανδρο στρατεύαμεν
στῶν Ἀσπασίων τοὺς τόπους, τῶν Ἰνδῶν.