Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ῥωξάνη

πε΄

Ῥωξάνη

Μὴν εἶναι ἡλιοβασίλεμμα χρυσὸ ποὺ καίει τὸν ἄμμον;
Μὴν εἶν’ ἀχτῖδα τῆς αὐγῆς στὸν χιονισμένο κάμπον;
Μήπως ὁ χορευτὴς νοτιὰς ποὺ μὲ τὰ στάχυα παίζει;
Εἶναι τῆς κόρης ἡ ματιὰ πού ’σμειξε τὴν ματιά μου.