Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Ῥωξάνηπε΄

Ῥωξάνη

Μὴν εἶναι ἡλιοβασίλεμμα χρυσὸ ποὺ καίει τὸν ἄμμον;
Μὴν εἶν ἀχτίδα τῆς αὐγῆς στὸν χιονισμένο κάμπον;
Μήπως ὁ χορευτὴς νοτιὰς ποὺ μὲ τὰ στάχυα παίζει;
Εἶναι τῆς κόρης ἡ ματιὰ πού ’σμειξε τὴν ματιά μου.