Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ὁ Γιώργης ὁ νταὴς

θ΄

Ὁ Γιώργης ὁ νταὴς

Κρατεῖ ὁ Γιώργης ὁ νταὴς τὸ πλειὸν ὡρηὸν ἀμπέλιν.
Μὲ μαστοριὰν ἐκλάδευε, μὲ τέχνη τὸ τρυγοῦσεν,
μὲ κόπο τὸ ἐσκάλιζε καὶ τὸ περιθειαφοῦσεν.
Φυτεύει καὶ γιὰ φράχτη του λογιῶ, λογιῶ τὰ ῥόϊδα.
Οἱ χωριανοὶ θαυμάζουν το κι’ ὁ Γιώργης καμαρώνει,
κι' οἱ γεωπόνοι τὸν καλοῦν νὰ ὑπάγῃ νὰ διδάξῃ.