Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Τὸ λουτρὸ τῆς Ἀρσινόης

στ΄

Τὸ λουτρὸ τῆς Ἀρσινόης

Μέσα σὲ τόπο δασωτό, παντέρμο λιμνογιάλι,
ἡ Ἀρσινόη ἐπόθησε λουτρὸ μὲ τὴν αὐγοῦλα.
Τήνε θωροῦ ποὺ γδύνεται λάφια, πουλιὰ κι ἀγρίμια,
κι’ ἀντιλαλεῖ τὸ γέλιο της στὴν ἡσυχιὰ τοῦ δάσους.
Ἀγάλι, ἀγάλι στὸ νερὸ βυθίζεται, βουτάει,
γραίνονται στήθια ζωγραφιά, κορμάκι ἀγαλματένιο.