Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Τὸ τραγούδιν τοῦ ξενιτεμμένου

δ΄

Τὸ τραγούδιν τοῦ ξενιτεμμένου

Ἀητέ, πάρ' τὸ τραγούδιν μου στὰ χρουσοφτέρουγά σου,
πέτα μακριὰ καὶ ῥῖξε το ἀνάμεσα πελάγου.
Νὰ κατεβῇ τὸ σύγνεφον κι’ ἀπὰν νὰ καλικέψῃ,
νοτιὰς νὰ ταξειδέψῃ το στῆς ἀγαπῶς τὴ ῥοῦγαν.
Νὰ πέσῃ τὸ ψιλόβροχον, νὰ τῆς τὸ τραγουδήσῃ,
γιὰ νὰ μὲ νιώσ' ἡ ἀγάπη μου κι' ἡ λησμονιὰ νὰ σβήσῃ.