Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Ὁ Στράτης νυχτογύρισεν

η΄

Ὁ Στράτης νυχτογύρισεν

Ὁ Στράτης νυχτογύρισεν βαρὺς ἀπ' τοὺς μπαξέδες,
παίρνει νερὸ καὶ νίβεται, ῥοῦχα καθάρια βάζει.
Ἡ κὺρ Ἀννοῦλα ἑτοίμασεν ψωμίν, αὐγά, τομάτα,
στρώνει του τάβλα ἵνα γευτῇ σ' αὐλὴν ἀσβεστωμένη.
Κι’ ὁ Στράτης ἐτρωγόπινε μ' ἀνάῤῥιχτο σακάκι,
κι' εἶχε τ' ἀστέρια γιὰ κερί, κληματαριὰν γιὰ σκέπη.