Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

Πύλες


ρξζ΄

Πύλες

Πύλη μᾶς φτύνει, μᾶς πετᾷ, πύλη μᾶς καταπίνει,
ὀφίδι στόμαν ἄνοιξε καὶ τὴν οὐρά του πίνει.
Ζωὲς θνητὲς διαβαίνομε, πομπὲς θνητὲς λυγᾶμε,
στὰ καυδιανά μας δίκρανα σκύβομε καὶ περνᾶμε.
Φωτιὰ στὸν πάγο πνίγεται, φωτιὰ τὸν πάγο λειώνει·
ζωὴν ὁ θάνατος γεννᾷ καὶ τὴν ζωὴν ποσώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου