Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Στὸ παληὸ ἐργοστάσιο

ρξγ΄

Στὸ παληὸ ἐργοστάσιο

Σιωπὴ γύρωθε ζώνει το κι’ ἀγριάγκαθον,
χαμαὶ γυαλιὰ στρωμένα, σίδερον σκουριά,
μοῦχλα κι’ ὑγρότη, ἀῤῥώστια, σαρκοτρώγουν το,
κι’ ἡ σκόνη, χιόνι, χρῶμα δίχως χρώματα,
καὶ ὁ λαός, ἀποδημήσας, σκόρπισεν.
Τὰ ἑσμάρια σου ἂς φωλιάσουν, ῥῆγα τῶν στοιχειῶν,
κρουστὸ βασίλειο, ἂς φτειάσουν, ἀραχνόφαντον·
τοῦ ἔργου, πάει, κρουσεύτη ὁ προμαχών,
τοῦ μόχτου τ’ ἅγιον πνεῦμα ξώρισεν ἡ ὀκνιά,
δῶ τὸ κουφάριν κι’ ἡ ψυχὴ στὸν ἄβυσσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου