Κυριακή, 19 Ιουνίου 2016

Στὸ παληὸ ἐργοστάσιο


Στὸ παλη ργοστάσιο

ρξγ΄

Σιωπὴ γύρωθε ζώνει το κι’ γριάγκαθον,
χαμαὶ γυαλι στρωμένα, σίδερον σκουριά,
μοῦχλα κι’ γρότη, ἀῤῥώστια, σαρκοτρώγουν το,
κι’ ἡ σκόνη, χιόνι, χρμα δίχως χρώματα,
καὶ λαός, ποδημήσας, σκόρπισεν.
Τὰ σμάρια σου ς φωλιάσουν, ῥῆγα τν στοιχειν,
κρουστὸ βασίλειο, ς φτειάσουν, ραχνόφαντον·
τοῦ ργου, πάει, κρουσεύτη προμαχών,
τοῦ μόχτου τ’ γιον πνεμα ξώρισεν κνιά,
δῶ τ κουφάριν κι’ ψυχ στν βυσσο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου