Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Τριὰς ὁμοούσιοςρλζ΄

Τριὰς ὁμοούσιος

Ἀλήθεια εἶσαι ἡ ἐμορφιὰ καὶ σὺ Ἐμορφιὰ ἡ ἀλήθεια,
κι ὦ Λευτεριὰ εἶσ’ ἐμορφιὰ κι ὦ Λευτεριὰ εἶσ’ ἀλήθεια,
κι Ἀλήθεια εἶσαι ἡ λευτεριά, Μορφιὰ εἶσ’ ἐλευθερία.
Τρεῖς φαίνεστε, τρεῖς σᾶς καλοῦν, μιὰν ἔχετε οὐσία.
Τὲς τρεῖς κυράδες προσκυνῶ, στὴν δόξα σας ἀμώνω,
καὶ τὸ ἕνα σας τὸ πρόσωπο «Ἔρωτα» τὸ δηλώνω.