Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Φλογέρα τοῦ ὀνειράτου

ρλη΄

Φλογέρα τοῦ ὀνειράτου

Σπάν’ ἡ καρδιά, στὸ γαῖμ’ ἀτή της πνίγεται,
κοχλάζουν σωθικά, βαριοπλακώνουνται,
δάκρυ ἀναβρύζει κρύο σὰν τοὺς βαρδάρηδες,
τῶν ὀματιῶν, θολώνει, ἀντάρα στυγερή,
καὶ ἡ ψυχὴ παγώνει, τοῦ χιονιοῦ ἐρμιά,
κορμὶ ῥημάδι, πύργος κ’ ἐφαγώθηκεν,
καὶ ἡ θλίψις, δασοβοῦρκος, κατατρώγει το,
κ’ εἰς τ’ ἄντρο τοῦ μυαλοῦ τὸ σκότος ἄναστρον.
Ἱκέτης σου Ἥλιε, σῶσον καὶ ἐλέησον…
Κύπριδα μπρὸς στὰ πόδια σου ὀλοφύρομαι…
φλογέρα τοῦ ὀνειράτου, πάει, ἐσίγασες…
τραγούδι τοῦ ὀνειράτου, πάει, βουβάθηκες…