Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Εἰς μνήμην τοῦ σκύλου Πύῤῥου

Εἰς μνήμην το σκύλου Πύῤῥου

ρμγ΄

Μαῦρα λατίνια φέρνουν σας, ψυχολες, πελαγόθε
κιράζετε στν μμουδι σν λιοπρωταυγίσ,
κιλημερς ργάζεστε στς χώρας τ παζάρια.
Κιταν σκοτίσ χνς σπερνός, τ σύθαμπο στραγγίσ,
τσοῦρμο πάλιν μπαρκάρετε κα χίλια δυ στορτε,
σὰν ο γαλέρες σας γλιστρον, πν στ’ βυσσόχροο κμα,
στὴν βασίλευτη νυχτιά, μ τν στρ τ σμάρια,
καὶ μ τ δοιάκι ν δηγν δαιμόνοι κυβερντες,
ς νη στρογιάλι πο φαν… φίλε μου θ βρεθομε.