Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Εἰς τὴν πρώτη νύκτα


Εἰς τὴν πρώτη νύκτα

σδ΄

«Ἐδῶ... τὰ μάτια σφάλισε, βουβὴ στητὴ ν’ ἀκινητῇς.»
κι’ ἥλιο τὴν κυκλοδρόμησεν, ἔψαυεν, ἔγδυνε, μετροῦσε·
- στὸ κανδηλέρι ἄστρο κερὶ λούζει τὸν κῆπο τῆς σαρκός -
κι’ ἀκέρηα ὡς τὴν ἐγύμνωσε, τυφλήν, ἀκέρηα τὴν φιλοῦσε,
φωτιὰ ποὺ δέντρο ἐφλόγωνε, μέχρι νὰ σωριαστῇ μ’ ἀχό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου