Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Ἡ μαγικὴ καμάρα

ρστ΄

Ἡ μαγικὴ καμάρα

Ποιός μάντεψεν τ’ ἀχνάρι της, στ’ ἀμποδεμένα μέρη,
κι ἀντρειώθη, στὸ κατώφλι της, τὸ ξόρκι νὰ προφέρει,
πού, μὲ νυχτέρια καὶ χορούς, ξωθιὲς τό ’χουν κεντήσει,
ποιός νὰ τὸ βρεῖ, νὰ μᾶς τὸ εἰπεῖ, ποιός νὰ τὸ μαρτυρήσει;

Περικοκλάδες καὶ κισσοί, ἀνάρια, τὴν σκεπάζουν,
καὶ δυὸ λιοντάρια πέτρινα στὸν ἴσκιο της πλαγιάζουν,
σὲ στρῶμα ἀπὸ δεντρόφυλλα, ῥοδινοχρυσωμένα,
κ’ εἶναι ἀπὸ μαῦρον μάρμαρο κ’ ἡ φλέβα της μελένια.

Κι ὁ ποὺ μισέψει, ἀπόκοτος, στὸ στοιχειακὸ βασίλειο,
ποὺ τρέμουν ἄστρη ἀνέγνωρα, μὲ ξένο αὐθέντην ἥλιο,
στὸ θαυμαστὸ κι ἀμάραντο, ζωὲς μύριες θὰ ζήσει…
τὸ ξόρκι, ποιός νὰ μᾶς τὸ εἰπεῖ, ξωθιὲς πό ’χουν κεντήσει;